ستاد دیه استان فارس
جمعه 1 اردیبهشت 1402
17:37
1058نرخ دیه 9.000.000.000 ریالی شد !


با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه در سال آتی با افزایشی تقریبا 50 درصدی خود رقمی معادل 9 میلیارد ریال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان فارس ، طبق ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

افزایش قیمت شتر از دلایل افزایش قیمت دیه است

دیه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این طور تعریف شده است: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود».

یکی از دلایل افزایش قیمت دیه، به اظهار کارشناسان افزایش قیمت معادل‌های تعینی و خاصه افزایش قیمت شتر در نقاط مختلف جغرافیایی کشورمان است.

 بر حسب نص صریح معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر صد شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از صد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم که فرد قاتل که دیه را پرداخت می‌کند، اختیار دارد هر یک از این موارد را انتخاب نماید.

تغلیط دیه در ماه‌های حرام

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه‌های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه‌های حرام) اتفاق بیفتد، یک‌سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد تغلیظ (اضافه) می شود. از همین رو در صورت وجود شرایط تغلیط، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۲ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خواهد بود.

این افزایش نرخ دیه درشرایطی است که نرخ دیه کامله در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.