یکشنبه 19 بهمن 1399
8:43
728با اجرای طرح نذر هشتم به نیت امام هشتم؛


۸ زندانی از زندان فیروزآباد و ۸ زندانی از سایر زندان های استان فارس با همت خیرین آزاد شدند.

مدیرکل زندان هاونایب رئیس ستاد دیه فارس: در ابتدای جلسه ضمن مثبت ارزیابی کردن این طرح  در استان گفت: اجرای این طرح در زندان ها برکات خوبی داشته است و با حضور مستمر قضات، اثرات این طرح بیشتر خواهد بود و امیدواریم این طرح با جدیت و برنامه زمانبندی در تمامی زندان های استان اجرا شود.همزمان با اجرای طرح نذر هشتم به نیت امام هشتم در زندان های سراسر کشور، ۸ زندانی از زندان فیروزآباد و ۸ زندانی از سایر زندان های استان فارس با همت خیرین آزاد شدند.

در راستای رهنمودها و منویات رئیس سازمان زندان ها مبنی بر اجرای طرح نذر هشتم به یاد و نام امام رضا(ع) در هشتم هر ماه در زندان های سراسر کشور و فراهم کردن زمینه آزادی ۸ زندانی و یا اعطاء بسته معیشتی و حمایت مادی ۸ خانواده زندانی، شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزآباد با پرداخت مبلغ ۱۱۷میلیون تومان ، زمینه آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد زندان فیروزآباد را فراهم کرد.

با اجرای این طرح در استان فارس و برای اولین بار در زندان فیروزآباد و فراهم کردن زمینه آزادی ۸ زندانی در این شهرستان با همت شرکت کربنات سدیم، زمینه آزادی ۸ زندانی دیگر نیز با مساعدت خیرین در سایر زندان های استان فراهم گردید که در مجموع ۱۶ زندانی از زندان های استان آزاد شدند.

شایان ذکر است این طرح در کلیه زندان های استان در هشتم هر ماه اجرا می شود.