چهارشنبه 23 تیر 1400
10:59
590پیوند زندگی مشترک با پیوند زندانیان جرائم غیرعمد


پیوند زندگی مشترک با پیوند زندانیان جرائم غیرعمد وخانواده...
به گزارش وابط عمومی ستاد دیه فارس : سیدرضااسکندری ،مدیرنمایندگی ستاددیه استان فارس بابیان این مطلب عنوان نمود زوج شیرازی در آغاز زندگی مشترک خود به تآسی از سیره ائمه واهل بیت(ع)

پیوند زندگی مشترک با پیوند زندانیان جرائم غیرعمد وخانواده...
به گزارش وابط عمومی ستاد دیه فارس : سیدرضااسکندری ،مدیرنمایندگی ستاددیه استان فارس بابیان این مطلب عنوان نمود زوج شیرازی در آغاز زندگی مشترک خود به تآسی از سیره ائمه واهل بیت(ع)،با کمک خود زمینه آزادی تعداد ۳نفر از زندانیان جرائم غیرعمدرابا پرداخت مبلغ ۴۹۰ میلیون ریال فراهم کردند.اسکندری افزود؛این زوج جوان که تمایلی به بردن نامشان نداشتند ،هدف از کار خود را تحکیم بنیان خانواده دانسته وبیان کردند که چه بسا بامدیریت هزینه های ازدواج ومراسمات عروسی وحتی باکنار گذاشتن بخشی از هزینه دورهمی های خانوادگی ویادوستانه میتوان مشکلات بسیاری از این قبیل زندانیان را حل نمود،که این عمل علاوه برآزادی یک انسان از زندان میتوان خوشحالی خودرا افزون تر کرده وطعم ولذت باهم بودن درکنار خانواده را به خانواده زندانیان بخشیدو ما این عهد را نیز باهم بسته ایم تا درحد توان ،علاوه بر کمک های خود با ترغیب دوستان واقوام در این مسیر گام برداریم.سیدرضااسکندری ،مدیرنمایندگی ستاددیه استان فارس بیان کرد کل بدهی این ۳نفر مبلغ ۷۱۰ میلیون ریال بوده که باگذشت ۲۰۰ میلیون ریالی شکات وکمک زوج شیرازی زمینه آزادی آنان فراهم شد.

این مقام مسئول افزود خیرینی که که قصد مشارکت در امر آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد رادارند میتوانند باواریز کمک های خود به شماره حساب ۱۱۹۹۱۱۹۹/۱۰وشماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱ ویا با مراجعه به نشانی :شیراز،بلوار امیرکبیر،حدفاصل چهارراه سرباز وچهارراه ریشمک ،روبروی انبار شرکت نفت.ستاددیه استان فارس دراین کار خداپسندانه سهیم باشند.